Wat is een personalia?

Wat is een personalia?

Jouw ideale doelgroep.

Een personalia maak je om je ideale doelgroep te bepalen en er uiteindelijk voor te schrijven. Het maken van een doelgroep kent geen beperkingen. Het gaat hierbij ook niet om wie er op je website komen. Het gaat erom dat jij je ideale klant kunt profileren. Zijn het mannen of toch vrouwen, wat is de leeftijd en hoeveel inkomen heeft je doelgroep. Dit zijn enkele vragen die jij je kunt stellen om een complete personalia te maken.

Het is gedurende de tijd dat je een blog hebt niet erg als je wijzigingen in je personalia past. Je website groeit nu eenmaal, je behoeften veranderen of verbreden. Het is ook goed dat je eens in de aantal weken weer eens naar je personalia kijkt.

Wat is een personalia?
Schuiven naar boven